mikrobasic button led code sampleMikro basic ve MikroC derleyici örnek kodlarında port bazlı buton led örnekleri verilmiş, aynı portta buton led örneği yoktu bu nedsenle hazırlamak istedim. Portc 2. bitine buton, 0 bitine ise led bağlanmış durumda.  Derleyicide buton kütüphanesi seçilmeli.

program Button_Test

dim eskidurum as byte

main:
  ANSELA = 0   'A PORTU ADC KAPATILDI
  ANSELB = 0   'B PORTU ADC KAPATILDI
  ANSELC = 0   'C PORTU ADC KAPATILDI

  TRISC2_bit = 1 'PORTC.2 BİTİ GİRİŞ OLARAK AYARLANDI
  TRISC0_bit = 0 'PORTC.0 BİTİ ÇIKIŞ OLARAK AYARLANDI
  LATC = 0       'PORTC SIFIRLANDI

  eskidurum = 0 'DURUM DEĞİŞKENİ

  while TRUE
    if (Button(PORTC, 2, 1, 1)) then ' POTRC 2. BİTİNİ KONTROL ET
      eskidurum = 1
      LATC.0 = 0
    end if
    if (eskidurum and Button(PORTC, 2, 1, 0)) then 'PORTC2 PİNİNİN 1-0 DURUMUNU KONTROL ET
      eskidurum = 0
      LATC.0 = 1
    end if
  wend
end.


Yorumlar

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

dc motor yönü değiştirme devresi

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

chrome ile programsız video nasıl indirilir

elektrikli fırın devre bağlantı şeması

elektronik malzeme komponent karşılık online site