Kayıtlar

Mayıs, 2008 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

mekatronik nedir

Resim
http://www.mekatronikkulubu.org sitesinden alıntıdır. Salı, 21/08/2007 - 21:29 — Enes Canıdemir Mekatronik nedir? Mekatroniğin uygulama alanları için tıklayınız... Mekatronik, teknolojik ürün ve tasarımda makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin kaynaşmasını ifade eden disiplinlerarası bir mühendislik felsefesidir. 1969 yılında Japonya’dan yola çıkmış, kısa zamanda bütün dünyada çok önemli bir yer edinmiş olan mekatronik, mühendislik tasarımı ve eğitimini derinden etkilemiştir. Üretimde mekatronik tasarım ilkelerine yer veren ülkeler, teknolojide son otuz yılda önemli yenilik ve başarılara imza atmışlardır. Mekatroniğin tasarım ve üretimdeki bu kritik rolünün görülmesi üzerine, bugün gelişmiş ülkelerde mekatronik eğitimine devlet-üniversite-endüstri işbirliği içerisinde, giderek daha fazla ağırlık verilmektedir. Türkiye’de, gecikmeli de olsa giderek yaygınlık kazanan mekatroniğin, Türk meslekî ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirmesi

mekatroniğin uygulama alanları

Resim
http://www.mekatronikkulubu.org/ sitesinden alıntıdır. Mekatronik genel olarak, bilgisayar kontrollü sistemlerin veya elektromekanik sistemlerin, ürün tasarımında ve/veya üretiminde görev alan hem endüstri hem de akademik kariyerli mühendisler tarafından kullanılmasıyla uygulanır. Birden fazla mühendislik branşının ortak kullanımıyla birlikte gelişmesi, içinde yeraldığı mühendislik branşlarının da ilerlemesini sağlamaktadır. Mekatronik, aslında yeni bir kavram değildir. En son teknolojilerin, daha çok işleve sahip ve uygulaması kolay olan ürünlerin proseslerini dizayn etmek için, basit olarak makina mühendisliğine, kontrol teorisine, bilgisayar bilimine ve elektroniğe uygulanmasıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi teknoloji geliştikçe mekatronik ilerler, böylece teknoloji daha da gelişir. Yani arada sürekli bir çevrim vardır ve bu çevrim dışarıya açık olup, çeşitli mühendislik ve bilimlerle de etkileşim halindedir ve bunların gelişmesine katkıda bulunur. Mekatroniğin ku

datasheet siteleri

All Datasheet Datasheet Catalog Datasheet Archive Datasheet Bu sitelerden komponentler hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz...

doğal gaz alarmı

Resim
Devre şemasını büyük görmek için resime tıklayınız... Devre 12 v.dc. gerilim ile çalışmaktadır. 7812 regüle entegresiyle yapılmış bir besleme devresinden beslenmelidir. AF 56 sensörü ısıtıcı ve sensör bölümlerinden oluşur. Sensörün hassas bir şekilde algılama yapması için enerji verildikten sonra 2 dk. beklenmelidir. Bu 2 dk. süresince ısıtıcı sensörü ısıtır. Bu sensör elfa Türkiye distribütöründen temin edilebilir. Devrenin testini bir çakmakla bile yapabilirsiniz. Hassasiyet ayarı trimpotlarla yapılır. Tristör iletime geçtiğinde reset düğmesiyle pasif duruma geçirilebilir. Trimpot1 ve zener diyodun birleştiği nokta devrenin ölçüm noktasıdır. Bu noktayı 2.60 volta ayarlayınız. Doğalgaz kaçakları için kullanılacağı zaman sensör yukarıda, metan(tüpgaz) için kullanılacağı zaman aşağıda olmalıdır. devreye af30 sensörü bağlanarak sigara dumanı ve karbonmonoksit kaçaklarına karşıda kullanılabilir. Elfanın web sitesinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. af56 sensörünün iç yapısı ve fiz

LM 317 çıkış voltajını hesaplama

LM317 regülatör entegresi çıkış voltajını bu program ile hesaplayabilirsiniz. LM317 hesaplama alternatif link: LM317 hesaplama

5 watt amplifikatör LM380 li

Resim

splitter devresi

Resim
Bakır telefon kablosu üzerinden gelen, telefon ve adsl sinyalleri içinden telefon sinyallerini süzerek ayıran cihaz. Bir girişi (LİNE), 2 çıkışı (MODEM ve PHONE) mevcuttur. Adsl sinyalleri direkt olarak modem çıkışından modeme ulaştırılır. Telefona giden uçta (phone) bir filtre devresi vardır. Giriş (line) ucuna sinyal girişi verilir . Splitter adsl modem bağlantısı için buraya tıklayınız....

rj45 rj11 jaklar

Resim
Ethernet bilgisayar kablolarında ve telefon cihazlarında kullanılan jaklardır. Modemle veya hub ile bilgisayar arasında bağlantı için RJ-45 jaklı Cat-5 veya Cat-6 kablolar kullanılır. Telefonlarda ise RJ-11 jaklar sinyal girişi ve ahizeler için kullanılır.

elektronik balastlı floresan lamba bağlantısı

Resim
40 watt ve 20 watt elektronik balast standart bağlantısıdır. 32 w. veya 40 w. lamba yakılacak ise 40w. elektronik balast kullanılmalıdır. 18 w. lamba için 20 w.lık balast kullanılmalıdır.

elektronik elektrik ölçüm, kontrol cihazı üreticileri web adresleri

elf a flu ke fluke network Bu adreslerden bilgilere ulaşabilirsiniz...

kompanzasyon sistemlerinin tasarımı nasıl yapılır

Alternatif akımın endüstride kullanımının yaygınlaşması neticesinde aktif güç yanısıra reaktif güç kavramında ortaya çıkmıştır. Endüksiyon prensibi ile çalışan alıcılar için manyetik alan ve bu alanın oluşumu için reaktif güç gereklidir. Omik alıcılar faz gerilimi ile aynı fazda olan aktif akımı çekerler iken endüktif alıcılar aktif akımın yanısıra, manyetik alanların oluşması için faz geriliminden 90° geri fazda reaktif akım çekerler. Aktif ve reaktif akım birleşerek görünür (zahiri) akım oluşturur. S = Görünür Güç Q = Faz açısı Uf = Faz gerilimi olduğunda Ip = I.Cosj… (A) Iq: I Sinj…(A) I² = Ip²+Iq²… (A) P = S.Cosj … (W) Q= S.Sin j …. (VAr) S² = p² + j² … (VA) Olarak bulunur. Endüktif alıcılar için gerekli reaktif gücün jeneratörlerden temin edilmesi durumunda a) Enerji nakil hatları ve trafoların yüklenmeleri artar b) Tesislerdeki toplam gerilim düşümü artar Bunun yerine reaktif güç endüktif alıcının yanında üretili

kompanzasyonda kullanılacak malzeme

Resim

ledler

Resim
Led Nedir? Elektrik ampulünün icadından bu yana, aydınlatmada en büyük devrimdir. Teknik olarak ışık yayan yarıiletken diyotlara led denir. Çalışmaları için az akım gerektiğinden ve uzun ömürlü olduklarından sıkça kullanılan devre elemanlarından biridir. Ledin ışık yaymasındaki prensip elektronların enerji kaybının ışık enerjisi olarak yansımasıdır. Ledler yüksek gerilime maruz kalmadıkça yani normal kullanım şartları altında 100.000 saat boyunca ışık üretirler, bu da aşağı yukarı 11 yıla denk gelmektedir. İçeriğinde kullanılan maddeye göre çeşitli renklerde ışıma yapmaktadırlar. Led rengine göre 2 ila 4 volt civarında ışık yaymaya başlarlar. En fazla 4 volt ters voltaja dayanabilirler. Uzaktan kumandalarımızın uç kısmında bulunan ledlerde infiraruj led olarak isimlendirilerler. Ancak onların ışığını insan gözü algılayamaz. Bir ledin temel yapısı aşağıdaki gibidir. Işımayı sağlayan P ve N tipi maddeden oluşmuş bir tel, bu teli koruyan ve ışımayı düzenleyen plastik kaplama, uzun ve kısa

kompanzasyonda ölçüm ve analiz

Resim
Kompanzasyon yapılabilinmesi için, sistemin öncelikle elden geçirilmesi, sistem üzerindeki yüklerin karakteristiğinin bilinmesi gereklidir. Sistemin ölçümlerinin bilinmemesi, kompanzasyonun tamamen hatalı olmasına neden olabilmektedir. Genel olarak, elektrik ve pano işleri ile uğraşan arkadaşlarımızın hatalı davrandıkları bir durum sözkonusudur ki, kompanzasyonun temelinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Hatalı olan davranış şekli, sistemden çekilen akımlara göre tahmini olarak I x V x Cosfi x 0,67 gibi bir formül uygulayıp buldukları değerin %60'ı ile sistemin gücünü tahmini olarak bulmaya çalışmaktan kaynaklanır. Halbuki günümüzde, küçük sistemlerin çoğu monofaze yüklerden oluşmakta ve bu yükler değişik karakteristikte olabilmektedir. Örneğin, sistemi inceleyen bir elektrikçi, fazın birini 4 amper, ötekini 3 amper diğer fazı da 5 amper ise her faz için CosÆ değeri almamış ise sistemdeki reaktif gücü hesaplayamaz. Çünkü Æ açısında

dtmf dekoder devresi 8870 li

Resim
Bu devre ile telefon hatlarınıdaki ton kod sinyallerini binary sayı sistemine çevirebiliriz. Devre 5 volt dc. voltaj ile beslenmektedir. Pic girişlerine uygulanarak uzaktan telefonla cihaz kontrolü için kullanılabilir. Q1-Q2-Q3-Q4 çıkışlarına aşağıdaki devre bağlanırsa tuşlara basıldığında o rakamın binary karşılığını görebiliriz. Telefon hattında ki 48 volt dc gerilimin (+) ucunu dtmf input girişine, (-) ucunu ise 9 nolu pinin bağlı olduğu VSS ucuna bağlayabiliriz.5 ve 6 nolu uçlar boş bırakılabilir. devrenin telefon hattına bağlı çalışırken çekilmiş videosunu aşağıdaki video kutucuğunun play butonuna basarak izleyebilirsiniz...

kompanzasyonda rölenin önemi

Resim
Bilindiği üzere kompanzasyon birkaç şekilde yapılmaktadır. Münferit kompanzasyon, Grup kompanzasyon, Merkezi Kompanzasyon, Bunların neler olduğuna bir bakalım; Münferit Kompanzasyon Münferit kompanzasyon, sürekli olarak işletmede bulunan büyük güçlü cihaz ya da abonelerin, reaktif enerji gereksinimini karşılamak için yapılır. Münferit kompanzasyonda temel mantık, sadece ve sadece belli cihazların devreye girdikleri zaman, kendi kompanzasyonlarını sağlamalarıdır. Örneğin floresan aydınlatma sisteminde, floresan lambalar ile birlikte, çekmede gecikmeli zaman rölesi ile floresan lambaların reaktif gücüne denk kondansatör bağlanabilir. Elbette faydaları olduğu gibi dezavantajı da bulunmaktadır. Münferit kompanzasyonun faydası, ilgili kısmı kendi içinde kompanze ediyor olmasıdır. Dezavantajı ise, münferit olarak kısmi kompanze edilmiş bölümün kondansatörü arızalanırsa, abonenin durumu geç farketmesi durumunda indüktif cezaya düşme olasılığı va

elektrik tesisatı üzerinden bilgisayar ağı ve internet baglantısı

Resim
Bağlantı şeklini büyük görmek için resime tıklayınız... ayrıntılı bilgiler için tıklayınız...

kompanzasyon temel bilgileri

Kompanzasyona giriş kısmında, bildiğiniz üzere, kompanzasyonun anlamını anlatmaya çalıştık. Şimdi ise, kompanzasyonun nasıl yapılması gerektiğini anlatacağımız için, bazı terimlerden ve bunların anlamlarından bahsetmek zorundayız. Buradaki temel amaç, başka kaynaklardan da kompanzasyon ile ilgili makale ya da bilimsel yayın okuduğunuzda bunların ne anlama geldiğini anlayabilmenizi sağlamaktır. Her ne olursa olsun, sizleri mümkün olduğunca matematiksel işlemlere girmeden, bu işi nasıl yapabileceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Asıl önemli olan kompanzasyonun temel mantığını kavramanızı sağlamaktır. Hesaplamanın nasıl yapılacağını, zaten işin temelini anladığınız anda çözmüş olacaksınız. Genel olarak bilinmesi gereken terimler ve parantez içinde birimleri şu şekildedir; Akım (Amper), Gerilim (Volt), Görünen (Sanal) Güç (VA), Aktif Güç(Watt), Reaktif Güç (VAR), Æ (Fi açısı), CosÆ (Aktif Güç Çarpanı), SinÆ (Reaktif Güç Çarpanı), TanÆ (Reaktif / Akt