en büyük en küçük sayıyı bulma kodu c basic


Bazı değerleri karşılaştırmak istediğinizde kullanabileceğiniz örnek C ve basic kodları aşağıdadır:

Basic:
Dim sayi1 as integer =12456
Dim sayi2 as integer =12245
Dim sayi3 as integer =13456
Dim sayi4 as integer =12411
Dim kontrol as integer = sayi1

if sayi2 < kontrol then kontrol = sayi2
if sayi3 < kontrol then kontrol = sayi3
if sayi4 < kontrol then kontrol = sayi4

print kontrol

C:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Dört_Sayıdan_En_Büyüğü
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi
            //olduğunu ekrana yazan C# console programını yazın.
         
            int kontrol,sayi1,sayi2,sayi3,sayi4;

            Console.Write("1. Sayıyı Giriniz:");
            sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("2. Sayıyı Giriniz:");
            sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("3. Sayıyı Giriniz:");
            sayi3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("4. Sayıyı Giriniz:");
            sayi4 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            kontrol = sayi1;
            if (sayi2 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi2;
            }
            if (sayi3 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi3;
            }
            if (sayi4 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi4;
            }

            Console.WriteLine("--------------------------");
            Console.WriteLine("En Büyük Sayı:" + kontrol);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Yorumlar

Popüler Yayınlar:

Ultrasonik fare kuş kovucu devresi

grup priz ara kablo yapımı

chrome ile programsız video nasıl indirilir

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

Brenner8 9 usb programlayıcı arayüz programı usburn ve kullanım kılavuzu

555 timer entegresi frekans hesabı