en büyük en küçük sayıyı bulma kodu c basic


Bazı değerleri karşılaştırmak istediğinizde kullanabileceğiniz örnek C ve basic kodları aşağıdadır:

Basic:
Dim sayi1 as integer =12456
Dim sayi2 as integer =12245
Dim sayi3 as integer =13456
Dim sayi4 as integer =12411
Dim kontrol as integer = sayi1

if sayi2 < kontrol then kontrol = sayi2
if sayi3 < kontrol then kontrol = sayi3
if sayi4 < kontrol then kontrol = sayi4

print kontrol

C:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Dört_Sayıdan_En_Büyüğü
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi
            //olduğunu ekrana yazan C# console programını yazın.
         
            int kontrol,sayi1,sayi2,sayi3,sayi4;

            Console.Write("1. Sayıyı Giriniz:");
            sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("2. Sayıyı Giriniz:");
            sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("3. Sayıyı Giriniz:");
            sayi3 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
            Console.Write("4. Sayıyı Giriniz:");
            sayi4 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

            kontrol = sayi1;
            if (sayi2 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi2;
            }
            if (sayi3 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi3;
            }
            if (sayi4 > kontrol)
            {
                kontrol = sayi4;
            }

            Console.WriteLine("--------------------------");
            Console.WriteLine("En Büyük Sayı:" + kontrol);
            Console.ReadKey();
        }
    }
}


Yorumlar

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

dc motor yönü değiştirme devresi

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

chrome ile programsız video nasıl indirilir

fan aspiratör motoru dönüş yönü değiştirme

elektrikli fırın devre bağlantı şeması