tm1638 proton basic örneği pic16f877a


TM1638 modülü üzerinde 8 digit bulunuyor. İşlemci ile I2C iletişimi kuran modül sadece 2 pin ile işlemcide pin tasarrufu sağlayabilir. Etepic forumunda Dtmf isimli üyenin proton basic örneğine aşağıda ulaşabilirsiniz. Yazı sonuna devre şemasını da ekliyorum. Aslında bu modül kullanılmadan TM1638 entegresi kullanılarak kendinize özel tasarımlar yapabilirsiniz. Ayrıca modül üzerindeki ledlerde kontrol edilebiliyor. Kendinize özel tasarım yaparsanız ledler yerine röleler bağlanabilir.Kod:
Device=16F877A
XTAL
=20  
ALL_DIGITAL TRUE
TRISA
=0:PORTA=0
TRISB
=0:PORTB=0
TRISC
=0:PORTC=0
PORTD
=3:PORTD=0
TRISE
=0:PORTE=0Declare LCD_TYPE alpha  Declare LCD_LINES 2Declare LCD_INTERFACE 4Declare LCD_DTPIN PORTB.4Declare LCD_RSPIN PORTB.0Declare LCD_ENPIN PORTB.1 
Dim I_max 
As $8F     ; %10001111     Işık Full )Dim I_off As $87     ; %10000111     Işık Off  )Dim X As $88    ; %10001000     Işık  1/16 )Dim isik_2 As $89    ; %10001001     Işık  2/16 )Dim isik_3 As $8A    ; %10001010     Işık  4/16 )Dim isik_4 As $8B   ;  %10001011     Işık 10/16 )Dim isik_5 As $8C   ;  %10001100     Işık 11/16 )Dim isik_6 As $8D   ;  %10001101     Işık 12/16 )Dim isik_7 As $8E   ;  %10001110     Işık 13/16 )Symbol SDA=PORTC.7
Symbol SCL
=PORTC.6
Symbol STB
=PORTC.0

Dim A 
As Byte
Dim ISK 
As Byte
Dim C 
As Byte
Dim AL 
As Byte
Dim HK 
As Byte
Dim SIL 
As Byte
HK
=$3F
DelayMS 500
Print At 1,1,"    TM1638   ";============;TUM EKRANITEMIZLEME=============
For 
SIL=0 To 14         
  STB
=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$40,$C0]
  
STB=
Next
;===============ILK ISIK AYARI========STB=0
SHOut SDA
,SCL,0,[$89]STB=1
DelayMS 500
;==============  START ==================BASLA:
Print 
At 1,1,"    TM1638   "If PORTD.0=1 Then GoSub ISIK1If PORTD.1=1 Then GoSub ISIK2

STB
=0
SHOut SDA
,SCL,0,[$44] ;$44  TEK ADRES MODU ,$40 ARDISIK OTOMATIK ARTAN ADRES MODU
STB
=1;==========================1881===============
  
STB=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$C0,$06] ;SEGMENT ADRESLERI IKISE IKISER ILERLER UNUTME 1.SEG=C0 2.SEG.C2 3.SEG=C4 4.SEG=C6 ILERLER UNUTMA
  STB
=
   STB
=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$C2,$7F]
  
STB=
   STB
=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$C4,$7F]
  
STB=
   STB
=0
 SHOut SDA
,SCL,0,[$C6,$06]
  
STB=;;;============================1938======= 
  
STB=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$C8,$06]
  
STB=
   STB
=0
 SHOut SDA
,SCL,0,[$CA,$6F]
  
STB=
  STB
=0
  SHOut SDA
,SCL,0,[$CC,$4F]
  
STB=
   STB
=0
 SHOut SDA
,SCL,0,[$CE,$7F]
  
STB=1
  
DelayMS 100 
GoTo BASLA;======================END==============================
;============
ISIK AYAR1===============ISIK1:STB=0
SHOut SDA
,SCL,0,[$8F]STB=1Return
;===========
ISIK AYAR2==============ISIK2:STB=0
SHOut SDA
,SCL,0,[$89]STB=1Return


Bu arada Modul uzerindeki ledler kontrol edilmek istenirse:
1.led:SHOut SDA,SCL,0,[$C1,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$C3,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$C5,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$C7,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$C9,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$Cb,01]
SHOut SDA,SCL,0,[$Cd,01]
8:led SHOut SDA,SCL,0,[$Cf,01]
$01 led aktif $00 led pasifModül devre şeması:TM1638 datasheet


Yorumlar

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

elektrikli fırın devre bağlantı şeması

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

dc motor yönü değiştirme devresi

chrome ile programsız video nasıl indirilir

fan aspiratör motoru dönüş yönü değiştirme