pickat ide örnek kodlar

pickatide


PickatIde için kütüphaneler hazırlanmaya devam ediliyor. Bu yazı güncellenerek devam edecek.

Pickat ide websitesi: http://pickatide.com/

Pickat dijital çıkış:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

void main(void)
{
  PORTA = 0X00;    // PORTLAR SIFIRLANDI.
  PORTB = 0X00;
  PORTC = 0b00000000;

  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);

while (1)
  {
   digitalWrite(4,HIGH); 
   Delay(100);
   digitalWrite(4,LOW);
   Delay(100);
 
digitalWrite(3,HIGH);  // pickat üzerindeki ledler sıra ile yanıp sönmektedir...
   Delay(1000);                 // delay parantez içindeki değeri değiştirerek led yanma süresini belirleyebilirsiniz.
   digitalWrite(3,LOW);
   Delay(1000);

  }

}


Pickat dijital giriş:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

int durum=0;
void main(void)
{
  PORTA = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  PORTC = 0b00000000;

  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,INPUT);

  while (True)
  {
    durum=digitalRead(5);
   digitalWrite(4,durum);
  }

}


Pickat analog giriş:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

int durum=0;  // INT TİPİNDE DURUM DEĞİŞKENİ OLUŞTURULDU.
void main(void)   // ANA PROGRAM BAŞLANGICI
{

  pinMode(4,OUTPUT);   // 4. PİN CIKIŞ
  pinMode(A8,INPUT);    // A2( ANALOG 2. KANAL) GİRİŞ.

  while (True)  // SONSUZ DÖNGÜ BAŞLANGICI
  {
  durum=analogRead(A8);   // A2 KANALINI OKU DURUM DEĞİŞKENİNE YÜKLE
    if(durum>=900)  //DUURUM 900 EŞİT VEYA BÜYÜKSE
    { // new line bro
    digitalWrite(4,HIGH);  // 4 PİNNİNE LOJİK1 YAP
   }
else
{
digitalWrite(4,LOW);   // DEĞİL İSE LOJİK 0 YAP

}
  }

}

Daha fazla Pickat İde kütüphane dosyalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/1P6UiOIloy0BaDwXy9khNRDR2Riu-KCim?usp=sharing

Yorumlar

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

chrome ile programsız video nasıl indirilir

elektrikli fırın devre bağlantı şeması

dc motor yönü değiştirme devresi

fm radyo alıcı