pickat ide örnek kodlar

pickatide


PickatIde için kütüphaneler hazırlanmaya devam ediliyor. Bu yazı güncellenerek devam edecek.

Pickat ide websitesi: http://pickatide.com/

Pickat dijital çıkış:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

void main(void)
{
  PORTA = 0X00;    // PORTLAR SIFIRLANDI.
  PORTB = 0X00;
  PORTC = 0b00000000;

  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);

while (1)
  {
   digitalWrite(4,HIGH); 
   Delay(100);
   digitalWrite(4,LOW);
   Delay(100);
 
digitalWrite(3,HIGH);  // pickat üzerindeki ledler sıra ile yanıp sönmektedir...
   Delay(1000);                 // delay parantez içindeki değeri değiştirerek led yanma süresini belirleyebilirsiniz.
   digitalWrite(3,LOW);
   Delay(1000);

  }

}


Pickat dijital giriş:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

int durum=0;
void main(void)
{
  PORTA = 0b00000000;
  PORTB = 0b00000000;
  PORTC = 0b00000000;

  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,INPUT);

  while (True)
  {
    durum=digitalRead(5);
   digitalWrite(4,durum);
  }

}


Pickat analog giriş:
#include "mcu.h"
#define SPEED 20000000
#include "standart.c"
#include "config.h"

int durum=0;  // INT TİPİNDE DURUM DEĞİŞKENİ OLUŞTURULDU.
void main(void)   // ANA PROGRAM BAŞLANGICI
{

  pinMode(4,OUTPUT);   // 4. PİN CIKIŞ
  pinMode(A8,INPUT);    // A2( ANALOG 2. KANAL) GİRİŞ.

  while (True)  // SONSUZ DÖNGÜ BAŞLANGICI
  {
  durum=analogRead(A8);   // A2 KANALINI OKU DURUM DEĞİŞKENİNE YÜKLE
    if(durum>=900)  //DUURUM 900 EŞİT VEYA BÜYÜKSE
    { // new line bro
    digitalWrite(4,HIGH);  // 4 PİNNİNE LOJİK1 YAP
   }
else
{
digitalWrite(4,LOW);   // DEĞİL İSE LOJİK 0 YAP

}
  }

}

Daha fazla Pickat İde kütüphane dosyalarını aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/1P6UiOIloy0BaDwXy9khNRDR2Riu-KCim?usp=sharing

Yorumlar

Popüler Yayınlar:

chrome ile programsız video nasıl indirilir

dc motor yönü değiştirme devresi

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

transistör karşılık programları ve txt dosyası

grup priz ara kablo yapımı

555 timer entegresi frekans hesabı