3 Aralık 2011 Cumartesi

pic16f628a ile 3 saniye iptal butonu devresi

pic16f628a on off 3 saniye iptal butonu

Bulaşık ve çamaşır makinalarında çalışmayı 3 saniye basıldığında durduran butonu pic basic pro ile yazdığım basit bir kodla gerçekleştirdim. Uygulama çeşitli projelerde kullanılabilir.

Kod satırları arasında çalışmasını açıklamaya çalıştım. Ayrıca kontrol edilen satır iptal edilerek uzun zaman gecikmeleri için kullanılabilir. Tabi hassas bir zamanlama beklememek gerekir.

pic basic pro kodu:

@ DEVICE pic16F628A
@ DEVICE pic16F628A, WDT_OFF
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_On
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_ON
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_off
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT
CMCON=7
OPTION_REG.7=0
PORTA=0
TRISA=%11111111
PORTB=0
TRISB=%11111101

elektroinfo VAR Byte

BASLA:

if PORTB.0=1 then portb.1=1 'BAŞLAT butonu motoru çalıştırır.

if PORTB.2=1 then portb.1=0 'DURDUR butonu motoru durdurur.

if portb.3=1 then goto saniye '3 SANİYE butonu saniye etiketine gönderir.

goto basla

saniye:

For elektroinfo=1 TO 5 step 1
Pause 100
'for next döngüsü ile 3 saniye boyunca her 100msde bir
'butonun
durumu kontrol edilir. İsis simulasyonu için step 5 verildi.Step
'değerleri simulasyonda bilgisayar özelliğinize göre değişiklik
gösterebilir.
'Gerçek uygulamada 30 verilmelidir.

'Ayrıca her komut satırının 1ms gecikmeye
'neden olduğu hesaplanmalıdır.


if portb.3=0 then goto basla 'Kontrol edilen pin.

Next

portb.1=0
'eğer buton durumunda bir değişme yoksa bu satıra gelinir ve motor, butona
'sürekli 3
saniye basıldığı için durur...

GoTo BASLA

Aşağıdaki linkten isis simulasyon pbp ve hex kodunu indirebilirsiniz.

3 saniye iptal butonu dosyalar download

Benzer bir uygulamanın pic12f675 örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/0B9F3CyDwz-nIa2FLa1V0REVJd3M/view?usp=sharing