pic16f628 ile asenkron motor yıldız üçgen yolverme kontrolu simulasyon

pic16f628 ile asenkron motor yıldız üçgen yolverme kontrolu simulasyon
Daha önce buradaki yazımda asenkron motora yıldız üçgen yolverme hakkında bilgiler vermiştim. Kullanılan sistemde bir zaman rölesi vardı. Bir mikrodenetleyici ile de bu kontrolün sağlanabileceği aklıma geldi. Proteusta bir simulasyonunu hazırladım. Aşağıdaki linkten isis, hex, pbp dosyalarını indirebilirsiniz.
pic16f628 ile asenkron motora yolverme dosyalar

Alternatif link:

pic16f628 ile asenkron motora yolverme dosyalar

Sadece bir simulasyon, koddaki süreleri benim bilgisayarıma göre ayarladım. Farklı bir makinada daha hızlı/yavaş çalışabilir. Aşağıda bas kodları ve devre şemasını görebilirsiniz. Konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen arkadaşlara faydalı olabilir.

Dilenirse motor termik koruma kontakları ile K1-K2 kontaktörlerinin yardımcı kontakları sisteme ilave edilerek kontak yapışması/arızalara karşı güvenli çalışma sağlanabilir.

Pic basic Bas kodu:

'****************************************************************
'* Name : YILDIZ UCGEN.BAS *
'* Author : [DAVUT NACİ KAYA] *
'* Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 30.01.2010 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : YILDIZ UCGEN YOLVERME *
'* : *
'****************************************************************
TrisA=0
TrisB=0
PORTA=000000
PORTB=000000
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@ DEVICE pic16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_ON
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F628, MCLR_OFF
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CMCON=7
'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAUSE 150
HIGH PORTA.0
HIGH PORTA.1
HIGH PORTB.5
HIGH PORTB.4
HIGH PORTB.2
HIGH PORTB.1
PAUSE 1000
HIGH PORTA.2
LOW PORTA.1
PAUSE 400
HIGH PORTB.3
LOW PORTB.4
PAUSE 450
HIGH PORTB.0
LOW PORTB.1
end

Devre şeması
:
pic16f628 ile asenkron motor yıldız üçgen yolverme kontrolu simulasyon devre şeması

Yorumlar

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

chrome ile programsız video nasıl indirilir

fan aspiratör motoru dönüş yönü değiştirme

dc motor yönü değiştirme devresi

elektrikli fırın devre bağlantı şeması