sayısal analog haberleşme ders notları


A. Turan Alper tarafından Mersin Üniversitesinde hazırlanmış dokümanlarda analog ve sayısal haberleşme ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz. Aşağıdaki linklerden pdf dokümanları indirebilirsiniz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Sayısal haberleşme ders notları

Analog haberleşme ders notları

alternatif linkler:
Sayısal haberleşme ders notları

Analog haberleşme ders notları

İçerikler:
1- Sayısal haberleşme dokümanları içeriği:
TEMEL KAVRAMLAR
Bit : 0 ya da 1 bilgisine bit denir.
BPS :(Bit Per Second) Seri iletimde saniyede iletilen bit sayısına BPS denir.Saniyede iletilen bit hızı 56600 bps’in üstüne çıkabilir
Baud :Sembol ya da sinyal elemanına baud denir.Bir sinyal elemanı 1 den fazla bitden oluşabilir.
Baud Rate : Data iletiminde modülatör çıkışında bir saniyede meydana gelen sembol (sinyal) değişikliğine baud hızı denir.
Baud hızı baud/sn ile gösterilir. Baud hızı sinyalin anahtarlama hızını gösterir
BER :Bit Error Rate (Bit Hata Oranı) Sayısal bilgi iletiminde bozulan ya da yanlış algılanan bit miktarını gösterir.
Kanal : Frekanslardan oluşan bant
Kanal Kapasitesi : Bir ortamda 1 saniyede iletilebilecek maksimum bit miktarına kanal kapasitesi denir.
Gürültü : Sisteme nezaman gireceği belli olmayan rastgele enerjidir
Örnekleme Teoremi : Örnekleme Teoremi zaman çoğullama yapılan bir işaret için geçerlidir. B Bant genişliğine sahip orijinal bir işaret 2B hiziyla örneklenip iletim hattına verilirse alıcıda orijinal sinyal elde edilebilir.
Kodlama : Baştan belirlenmiş bir takım kurallara göre sinyalin değiştirilmesi işlemine kodlama denir. K sayıda karakter , bit olarak kodlanmak istendiğinde gerekli bit sayısı aşağıdaki formülden bulunur
Kod Etkinliği : Gerekli bit ve kullanılan bit arasında karşılaştırma imkanı sağlar
Parite : Gönderilen data da hata olup olmadığının kontrolü çoğu sistemde parite biti tarafından test edilir.Parite biti kullanan sistemlerde gönderilen her bir karakterin sonunda ilave bir bit bulunur. Bu bite parite biti denir. Parite biti parite generatörü tarafından üretilir. Parite generatörü özel veya (XOR) kapıları ile üretilir.Parite bitinde hatanın olması durumunda göndericiye hata bayrağı (NAK) kaldırılır. Gönderici aynı bloğu parite hatası seçilmeyene kadar tekrarlar.
Tek Parite: Parite biti de dahil olmak üzere gönderilen tüm bitlerin sayısı tek ise parite tek parite olarak ismlendirilir.
İLETİM KODLARI
1. Morse kodu (nokta ve çizgi lerden oluşur)
2. BCD kodu
3. Excess-3 kodu
4. Gray kodu
5. Baudot kodu (5 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir.)
6. ASCII kodu ( 7 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir.)
7. EBCDIC kodu ( 8 bitlik bir kodlama yapısına sahiptir. )
8. Bar kod
Diğer İçerik
ASCII Kod Tablosunun Yapısı
Cihaz Kontrol Karakterleri
BİLGİ AYIRICISI
Seri Data Gönderilmesi
Asenkron Seri Data Gönderim
Senkron Seri Data Gönderim
DARBE MODÜLASYONU VE KODLAMA TEKNİKLERİ
Kuantalama işlemi
Dinamik Bölge:
MODEMLER
Modemler tarafından kullanılan modülasyon teknikleri
ASK (Amplitude Shift Keying)
FSK (Frekans Kaydırmalı Anahtarlama )
PSK (Faz Kaydırmalı Anahtarlama )
DPSK (DİFERANSİYEL FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA)
Differential phase modulation
QPSK (QUADRATURE- ÇEYREK CYCLE FAZ KAYDIRMALI
ANAHTARLAMA veya 4 PSK veya DPSK)
8PSK (8 FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA )
Quadrature Amplitude Modulation
B43.10A PULS MODÜLASYON EĞİTİM SETİ
PULS MODÜLASYONU, Temel kavramların tekrarı
Genel Açıklamalar
Örnekleme
Bant genişliği ve spektra
Shannon’un Teoremi
Nyquist Oranı
Aliasing
Analog puls modülasyonu : PAM , PWM ve PPM
Puls-genlik modülasyonu
Puls-genişlik modülasyonu
Puls-pozisyon modülasyonu
Zaman-bölümü katlama (TDM)
B4310A SİSTEM ANLATIMI
B4310B PULS KOD MODÜLASYON EĞİTİM SETİ
PULS VE PULS-KOD MODÜLASYONU, TEMEL KAVRAMLARIN TEKRARI
Genel konular
Örnekleme
Bandgenişliği ve tayflar (spektrumlar)
Shannon’un Teorisi
Nyquist ‘in Oranı
Analog puls modülasyonu: PAM, PWM ve PPM
Puls-kod Modülasyonu : PCM, DM ve DPCM
Quantumlama ve Kodlama
Quantumlama Hatası ve Quantumlama Paraziti
Lineer ve Lineer Olmayan quantumlama Taslakları
Zaman Bölümü Çok Düzeyleme (TDM)
B4330 DELTA MODÜLASYON DENEY SETİ
DELTA MODÜLASYONU, TEMEL KAVRAMLARIN TEKRARI
2- Analog haberleşme dokümanları içeriği:
ANALOG HABERLEŞME GİRİŞ KONULARI
1 Temel Kavramlar
1.1 Haberleşme
1.2 Dünya İletişim Günü (World Telecommunication Day)
1.3 ITU (Intenational Telecom Union)= Uluslararası Telekom Birliği
1.4 Elektronik-Haberleşmenin Tarihçesi
1.5 Haberleşme Sisteminin Başlıca Elemanları
1.5.1 Verici
1.5.2 İletim Ortamı
1.5.2.1 İletim Ortamından Kaynaklanan bozulmalar ve gürültü
1.5.3 Alıcı
1.6 Frekans ,Peryot ve Dalga Boyu
FREKANS VE DALGA BOYUNA AİT ÖRNEKLER
1.7 Modülasyon
1.8 Modülasyonun Gerekliliği
1.9 Modülasyon Çeşitleri:
1.Analog modülasyon
1.1 Genlik Modülasyonu
1.1.1 Çift Yan Bant Modülasyonu
1.1.1.1 Taşıyıcısı Bastırılmamış Çift Yan
Bant Modülasyonu
1.1.1.2 Taşıyıcısı Bastırılmış Çift Yan
Bant Modülasyonu
1.1.2 Tek Yan Bant Modülasyonu (SSB)
1.1.3 Artık Yan Bant Modülasyonu (VSB)
1.2.Açı Modülasyonu
1.2.1 Frekans Modülasyonu (FM)
1.2.2 Faz Modülasyonu (PM)
2.Dijital (Sayısal ) Modülasyon
2.1 Analog Sayısal Modülasyon
2.1.1 PAM Modülasyonu (Darbe
Genlik Modülasyonu)
2.1.2 PWM Modülasyonu (Darbe
Genişlik Modülasyonu)
2.1.3 PPM Modülasyonu (Darbe
Pozisyon Modülasyonu)
2.2 Tam Sayısal Modülasyon
2.2.1 PCM Modülasyonu (Darbe Kod
Modülasyonu)
2.2.2 Delta Modülasyonu
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE GÜÇ ORANI VE İŞARET
DÜZEY BİRİMLERİ
2-1 Bell ve Decibell
2-3 dB Verildiğinde güç oranlarının pratik bulunuşu
2.4 dB Verildiğinde voltaj oranlarının pratik bulunuşu
RADYO ALICILARI
4.1 Süperheterodin Alıcı
4.2 Elektronik Tuner
4.2.1 Tuneri Oluşturan Katların Görevleri
1. RF Yükselteç Katının Fonksiyonu
2. Mixer Katının Fonksiyonu
3. Local Osilatör Katının Fonksiyonu
4.2.2 Yükselteç Transistör Devresi
4.2.4 Radyo Alıcılarında Filtre Devreleri
4.2.5 Varikap Diyot
FREKANS MODÜLASYONU
5-1 Frekans Modülasyon İhtiyacı
5.2 Frekans modülasyonunun avantajları ve dezavantajları
5.3 FM Matematiği
5.4 Frekans modülasyonunda bant genişliği
5-5 PLL Faz Dedektörü
5.6 PLL Entegreler:
5-7 PLL Frekans Sentezör
STEREO VERİCİ VE ALICILAR
6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri
ÖRNEK SINAV SORULARI
TRİGONOMETRİK FORMÜLLER

Yorumlar

  1. güzel blog, başarılarınızın devamını dilerim.

    Ramazan Köprü

    YanıtlaSil
  2. ilginiz için teşekkür ederim...

    YanıtlaSil

Yorum Gönder

Popüler Yayınlar:

grup priz ara kablo yapımı

gsm sinyal seviyesi asu dbm nedir

chrome ile programsız video nasıl indirilir

fan aspiratör motoru dönüş yönü değiştirme

dc motor yönü değiştirme devresi

elektrikli fırın devre bağlantı şeması